Configuració de Galetes

QUALITAT I SEGURETAT GARANTIDES

Ens assegurem que la qualitat i la seguretat a la feina siguin excel·lents.

Com a empresa líder en restauració col·lectiva, la seguretat, la qualitat i l'eficiència són valors fonamentals per a Aramark i cada dia ens esforcem per mantenir alts estàndards de seguretat amb els nostres empleats, clients i consumidors.

A cadascuna de les instal·lacions on treballem i servim, ens assegurem que els nostres empleats treballin de manera segura en tot moment, tots els dies, ja sigui en una cuina, una cafeteria, una oficina o qualsevol instal·lació.

 

Complim, com a mínim, amb totes les regulacions vigents en matèria de seguretat i treballem per crear una forta cultura de seguretat, per això ens hem proposat millorar els nostres programes constantment.

Aramark disposa dels programes i certificacions següents:

  • Sistema de Qualitat ISO 9001:2008.

     

Segons el Reglament (CE) n. 852/2004, apliquem el sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) a tots els nostres centres.
OHSAS 18001: certifica l'excel·lència del sistema de gestió en prevenció de riscos laborals.
ISO 14001: sistema de gestió ambiental.
Pla d'Higiene i Neteja
Control de qualitat de proveïdors: els productes se sotmeten a un procés de tast i homologació, coneixent-ne en tot moment la traçabilitat.
Formació de la nostra plantilla: el nostre personal operatiu està perfectament capacitat i format per dur a terme cada tasca amb la màxima qualitat i professionalitat.

 

 Politica de calidad ISO 9001